KNÍŽKY PRO RADOST I POUČENÍ 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Základní ustanovení


Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.knihy-arcanum.cz/
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

V  tomto internetovém obchodě www.knihy-arcanum.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.knihy-arcanum.cz, ing. Petr Kotrba - Arcanum, IČ: 40464873, se sídlem Třebíč, Hasskova 4, 67401     a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny.
Při prodeji zboží shromažďuje prodávající pouze kontaktní údaje (konkrétně celé jméno, adresu, telefonní čísla a emailové adresy) za účelem odeslání zboží a komunikace se zákazníky. Kupující souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu až do odvolání tohoto souhlasu. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám vyjma dopravců. O změnu osobních údajů, nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo emailem.

3. Objednávka zboží:

Objednávky jsou přijímány prostřednictvím elektronického obchodu, e-mailem, telefonicky nebo osobně. Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou kupujícím.

K uskutečnění objednávky je nezbytné uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • jednoznačné uvedení objednávaného druhu zboží
 • způsob platby a způsob doručení
 • další údaje, které kupující považuje za důležité - např. přejete-li si na zboží vystavit paragon

4. Cena

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v době podání závazné objednávky kupujícího. Tato cena bude uvedena v závazné objednávce, na webových stránkách nebo sdělena objednateli telefonicky při telefonické objednávce. Cena je uvedena v českých korunách, je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.


5. Závaznost objednávek

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s Obchodními podmínkami e-shopu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.


6. Platební podmínky


Platit za objednané zboží lze dobírkou v hotovosti při osobním odběru,  lze vystavit fakturu. Pro případnou platbu převodem Vám sdělíme mailem číslo našeho účtu. V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na náš účet.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

7. Odběr zboží, dodací podmínky

Při osobním odběru budou knihy v našem obchodě rezervovány

5 pracovních dnů od data objednávky pokud nebude domluveno jinak.

Objednávky vyřizujeme v pořadí, ve kterém byly doručeny  - může se tedy teoreticky stát, že si někdo objednal nebo koupil (máme-li knihu v prodejně) knihu těsně před Vámi a dokud jsme objednávku nezpracovali ještě tuto knihu máme v nabídce. V tomto případně bychom Vás o této skutečnosti informovali mailem.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, po předchozí domluvě je možné předání osobně na adrese prodávajícího nebo jinde dle dohody.

Poštovné a balné se liší dle způsobu platby:

PŘI ODBĚRU NAD 2000,- Kč JE V ČESKÉ REPUBLICE POŠTOVNÉ ZDARMA

 • platba dobírkou - zaslání doporučenou zásilkou na dobírku, poštovné a balné činí 120 Kč vč. DPH v České republice.
 • Na Slovensko je nutná platba předem na účet - poštovné dle váhy zásilky a aktuálních sazeb České pošty, minimálně 250 Kč
 • platba převodem na účet - poštovné a balné 80 Kč vč. DPH v ČR - POKUD PLATBA NEPŘIJDE DO 7 DNŮ, OBJEDNANÉ KNIHY BUDOU UVOLNĚNY PRO DALŠÍ ZÁJEMCE
 • osobní odběr a platba v hotovosti - ta bude možná jen do 28.2. 2017 - po tomto datu budou až do zrušení EET možné jen platby na účet - zdarma

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailem na adresu arcanum.trebic@volny.cz

8. Kvalita výrobků a služeb

Obrázek knihy nemusí zobrazovat konkrétní výtisk, který máme na skladě - je pouze orientační - kniha tedy nemusí být v takovém stavu jako je na obrázku. Běžné opotřebení antikvárních knih není uváděno - pouze větší poškození.

Klient prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží uvedeném v elektronickém systému nebo prostřednictvím předchozí jakékoliv jiné písemné komunikace s dodavatelem a s tímto popisem souhlasí.

9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo do 14 dní od doručení zboží odstoupit od smlouvy.V této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

Právo na vrácení zboží se nevztahuje na audio a video nahrávky a počítačové programy v případě, že byl porušen jejich originální obal.

V případě rozhodnutí odstoupit od smlouvy nás prosím kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Při vracení zboží dodržte následující:

 • vrácené zboží musí být kompletní
 • zboží nesmí být nikterak porušeno či znehodnoceno
 • doložte číslo objednávky
 • uveďte své číslo bankovního účtu, na který si přejete zaslat peníze zpět
 • zašlete zboží na adresu prodávajícího

Při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena za zboží bez dopravného. Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

10. Záruční podmínky, reklamační řád

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží a zaplacením kupní ceny kupujícím.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě zjištění vad zboží nás prosím co nejdříve kontaktujte telefonicky                   ( 568843234 ) nebo e-mailem na arcanum.trebic@volny.cz

11. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2010.
V neuvedených případech se řídí vztahy kupujícího a prodávajícího platným zněním Obchodního zákoníku pro právnické osoby a Občanského zákoníku pro fyzické osoby.