KNÍŽKY PRO RADOST I POUČENÍ 

OBCHODNÍ PODMÍNKY » ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Formulář pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

(platný pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží - blíže viz obchodní podmínky)

 

Kupující:

Jméno: .........................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

 

Prodávající: ing. Petr Kotrba – Arcanum - Knihkupectví a antikvariát Arcanum se sídlem Třebíč, Hasskova 4, 67401

Číslo daňového dokladu (vyplní kupující): ......................................................................................

Číslo objednávky (vyplní kupující): .................................................................................................

Název vráceného zboží: ......................................................................................... ............................

 

Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................

hotově v sídle společnosti prodávajícího (Knihkupectví a antikvariát Arcanum se sídlem Třebíč, Hasskova 4, 67401 ): …........

 

....................................................................

Datum odstoupení a podpis kupujícího spotřebitele


....................................................................

Datum přijetí odstoupení a podpis prodávajícího


....................................................................

Datum vyřízení odstoupení a podpis prodávajícího
Poznámky prodávajícího o vyřízení odstoupení :